Laatste wijziging december 2022

Jan Rossey

Calcutta Sponsor Aid

Helpt Kinderen in India

 

Wat doet CSA?

Individuele sponsoring

CSA sponsort kinderen in heel veel verschillende plaatsen in en rond Calcutta. De kinderen krijgen alles wat zij voor hun onderwijs nodig hebben: schooluniformen, schoolgeld, boeken en schriften. Hun verblijf in het hostel wordt vergoed. Als ze medische of andere bijzondere zorgen nodig hebben, komt CSA tussen. 60% van het sponsorgeld gaat specifiek naar de kinderen en hun direkte omgeving.

 

Bijzondere projecten

De rest van de sponsorgelden (40%), de éénmalige giften en legaten, worden gebruikt voor bijzondere projecten. De afgelopen 10 jaar steunden we veel kleine projecten waar op dat ogenblik de nood het hoogst was of waar een start moest genomen worden.

MEDISCH

ondersteuning van een tehuis voor gehandicapten (Serampur)

bouw dispensarium (Barasat)

uitrusting van dispensaria (Barasat, Calcutta, Serampur, Basinda)

medicatie voor bovenvermelde dispensaria vnl. voor TB-patiënten

werkingskosten van het dispensarium (Barasat)

operatie zwaar gehandicapt meisje (Calcutta)

fysiotherapiebehandeling (Serampur)

 

INFRASTRUCTUUR

bouw van vele toiletten in verschillende dorpjes

aankoop land voor 40 verjaagde adibasi-families (Katwa)

uitbouw van een Tribalschool (Santragachi)

elektrificatie van een verblijf voor straatkinderen (Calcutta)

aanleg sportveldje naast school (Midnapur)

boren van een waterput en irrigatiesysteem (Sahebdanga)

bouw nieuwe keuken in school (Calcutta)

steun bij heropbouw na cycloon (Orissa en Takurnagar)

steun bij heropbouw na aardbeving in Gujarat

 

VORMINGSPROJECTEN

voedselprogramma: middagmaal in 4 scholen (Calcutta)

ondersteuning bewustmakingsprogramma’s rond status moeder en kind, familieplanning, vrouwenrechten, burgerrechten (Baruipur)

ondersteuning programma’s rond gezondheid en voeding, anafabetisme,            sparen (Baruipur)

Grihini school, cursus voor huishoudkunde en familieplanning bij ongeletterde huwbare meisjes uit de dorpen (Kamarchowki, Nuta)

juteproject, uitbouw van een cooperatieve voor jutebewerking en -verkoop            (Takurnagar)

 

ONDERWIJS

aankoop van tweedehands computers en uitrusting van een computercentrum (Calcutta)

aankoop naaimachines en naailessen voor alleenstaande moeders (Serampur)

ondersteuning weeshuis ( Karagpur, Calcutta)

sponsoring van bekwame leerlingen voor voortgezet onderwijs op verschillende plaatsen

avondlessen of bijscholingen in verschillende centra

subsidiëring van verschillende hostels en schooltjes