Laatste wijziging december 2022

Jan Rossey

Calcutta Sponsor Aid

Helpt Kinderen in India

 

CSA-onderwijsproject Suman
onderwijsproject in Gumla

Ontstaan

Dit project ontstond na het vertrek van Fr. Suman Ekka die als Indische seminarist voor zijn opleiding vanuit Ranchi naar Brugge en Leuven werd gestuurd.
Hij verbleef in huis Emmaüs te Oostkamp en vertelde vaak over zijn geboortestreek Gumla, gelegen in de deelstaat Jharkhand, het thuisland van de adibasis, de armste bevolking van India.
Gelukkig was zijn vader onderwijzer en kon hij studeren, iets wat uitgesloten was voor de meeste van zijn dorps- en leeftijdsgenoten omdat de ouders te arm waren om de schoolkosten te betalen.
 
Vrienden uit de Jongerengroep-Oostkamp - waarvan hij actief lid was - en uit de federatie Oedelem-Beernem - waar hij weekenddienst had gedaan - dachten na hoe ze een project konden opstarten om aan die armste kinderen onderwijskansen te geven.
Zij zochten contact met CSA en met dezelfde doelstelling voor ogen konden wij, als een aparte doch goed samenwerkende tak, bij hen aansluiten. CSA steunde ons - en nog steeds - met hun jarenlange ervaring, er werd onderhandeld met de betrokkenen in India, en net zoals hier werd ook daar een comité opgericht.
In december 2004 gingen we officieel van start.

Werkgebied

Onze eerste steun gaat naar de dorpjes van de parochie Rajawal waar Suman opgroeide. Dit is de meest afgelegen parochie van Gumla, in de heuvels aan de grens met de deelstaat Chhattisgarh. Rajawal heeft een 10.500 inwoners verspreid over 24 kleine dorpjes; de verste een 10-tal km van het centrum verwijderd.
Water-, elektriciteits- en andere nutsvoorzieningen ontbreken er. Dit gebied is omringd door rivieren zonder bruggen. Je kon Rajawal enkel door het water bereiken, wat tijdens het regenseizoen door het wassende water onmogelijk was en de dorpsbewoners van juli tot half oktober praktisch volledig afgezonderd leefden.
Gelukkig is nu een eerste brug over de rivier gebouwd en laat ons hopen dat nutsvoorzieningen gauw volgen.

Realisaties

Onder leiding van Dr. Aimé en Greta Vermeersch bezochten we in november 2005 met een groep van 40, verschillende CSA-projecten in India.
Met 9 belangstellenden brachten we een eerste 2-daags bezoek aan het CSA-Onderwijsproject in Rajawal. Dit was een ervaring om nooit te vergeten. We werden er als koningen ontvangen. Ontroering, vreugde, dankbaarheid, geluk,… alle emoties vielen ons ten deel. De grote steun vanuit Vlaanderen gaf hen nieuwe hoop op een betere toekomst voor hun kinderen en betere levensomstandigheden voor de hele bevolking.
We hadden toen 31 sponsors maar ontvingen een lijst van 104 kinderen waarvoor, dank zij de steun van die sponsors, alle schoolkosten werden betaald. De scholen echter waren meer krotten dan gebouwen, waar het tijdens het regenseizoen evenveel binnen als buiten regende. Er werd besproken welke projecten, naast de sponsoring, met de ontvangen schenkingen eerst konden gerealiseerd worden.
De bevolking dient zelf de projectaanvragen in met vermelding van verantwoordelijken, doelgroep, kostenbeschrijving, plaats, plan,…. Met de ontvangen giften financieren we de materiaalkosten, het bouwwerk zelf wordt gratis door de dorpelingen uitgevoerd, zo nodig bijgestaan door een paar vakmensen.
De renovatie van de 3 centrum scholen, Boys en Girls Middle school (vergelijk met onze lagere scholen) en High School (vgl. 4 jaar middelbare school) en de renovatie van de Community Hall in Kathgaon die op instorten stond kwamen eerst aan bod.
Het was een blij en hartelijk weerzien bij ons 2de bezoek in februari 2008. Feest en vreugde alom….Een fiere directeur toonde de totaal vernieuwde eerste vleugel van de High School. Het dak van de Girls Middle School was reeds vernieuwd maar door de directeurswissel was nog niets gerenoveerd aan Boys Middle School.

We mochten er de inwijding bijwonen van de gerenoveerde Community Hall in het dorpje Kathgaon. De dorpsoverste, met tranen in zijn ogen van vreugde kwam ons tegemoet: ‘Thank you, thank you!’….. Beelden om nooit te vergeten! Ook een viering om nooit te vergeten. Tijdens de offerande komen mensen vooraan met een bord rijst, of zelf gekweekte groenten of fruit om in de parochie te delen met hen die nog armer zijn!…. Zo’n gemeenschapszaaltje vormt het hart van het dorp. Mensen komen er samen voor allerlei gelegenheden: vormingscursussen voor vrouwen, mannen of kinderen, vergaderingen met de dorpsoversten, allerhande bijeenkomsten. Hierin wordt ook een voorraad rijst bewaard. Bij het oogsten moet iedereen een gedeelte van zijn oogst afstaan voor dorpelingen die door omstandigheden rijst tekort hebben. Een mooi gebaar van solidariteit onder de armen.
Bij ieder bezoek nemen we ook de tijd om met het plaatselijk CSA-comité rond de tafel te zitten om te evalueren en te plannen voor het volgende jaar. Er wordt overlegd en gerekend. De steun van de toen 50 sponsors was voldoende om 400 kinderen onderwijs te laten volgen en de rijst te bekostigen als middagmaal voor alle High School studenten. De lagere scholen krijgen gratis rijst van de regering.
Met het bedrag van de schenkingen wordt verder gewerkt. De toestand van de schooltjes in de verafgelegen dorpjes is nog erbarmelijker dan die van de centrumscholen. Hisary begon als eerste met de bouw van een nieuwe school.
Ook het Medisch Project kreeg aandacht. Het aantal medicamenten die enkel ter beschikking waren voor de eerste zorgen van de schoolkinderen werd uitgebreid zodat de hele bevolking van Rajawal nu bij de ‘Sister Nurse’ terecht kan. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  
Ook in februari 2009 en 2010 werd Rajawal bezocht en de projecten opgevolgd door het apothekersechtpaar en bestuursleden Christiaan en Liliane Ampe.
Voor februari 2011 is een inleefreis gepland met een groep van max. 10 personen. Het vertrouwen en de vriendschap groeien, ieder jaar stijgt het aantal schoolkinderen en meer studenten gaan door naar de High School dank zij de nu 68 sponsors.
Veel schenkers, de gemeenten Oostkamp en Beernem, de jaarlijkse opbrengst van de CSA-Wandeltocht, schenkingen ter gelegenheid van jubilea, de grote steun van CSA Gullegem, opbrengst van activiteiten door steunende organisaties, zorgden voor de realisatie van o.a.: renovatie van 3 scholen in Rajawal, bouw van 4 dorpsschooltjes, renovatie of bouw van een Community Hall in 6 dorpjes, bouw van een waterput en het medisch project.
 
Ook 2 vrouwengroepen kregen een startkapitaal van 500 euro om een ‘handel’ te beginnen en om, vooral bij weduwen, tegen een kleine vergoeding te helpen bij het planten of oogsten van de rijst. Zo laten zij hun kapitaal aangroeien en met fierheid tonen ze hiervan het resultaat. Dit werkt aanstekelijk want ook de mannen beginnen zich te organiseren om samen iets te bereiken.

De HOOP van al deze mensen DOET Rajawal HERLEVEN.
Dat geeft ons de moed om ons verder voor het project in te zetten. Naast het onderwijs steunden we tot nu toe projecten in 12 dorpjes, met 12 andere dorpjes moeten we nog kennis maken…. De ‘gedaantewisseling’ in Rajawal laat ook de omliggende parochies niet onberoerd. Ook zij zien uit en hopen op onze steun. Er is nog heel veel werk aan de winkel!