Laatste wijziging augsutus 2023

Jan Rossey

Calcutta Sponsor Aid

Helpt Kinderen in India

 

Hoe word ik sponsor?

1. De sponsorbijdrage per kind is 12.50 per maand. Dit kan het best met een bestendige opdracht overgeschreven worden op rekening :

        BE34 4641 3582 3190 van Calcutta Sponsor Aid.

        Voor het onderwijsproject Suman gebruikt men het nummer:

        BE26 7380 1354 1929.

        Op het einde van ieder jaar wordt aan elke sponsor een fiscaal attest uitgereikt voor zijn globale bijdrage van het gehele jaar.

 

2. Na de eerste storting ontvangt de sponsor een fiche met foto en gegevens van het gesponsorde kind en zijn familie. Driemaandelijks stellen wij een nieuwsbrief samen met achtergrondinformatie en wetenswaardigheden over ons project en India. Regelmatig organiseren wij een feestelijke bijeenkomst voor alle sponsors. Rond Kerstmis en/of Pasen ontvangt de sponsor een briefje van het sponsorkind. Bij de grotere kinderen ontvangt u ook een schoolresultaat.

 

3. Een kind wordt gesponsord tot het de school verlaat. In dit geval krijgt de sponsor een ander sponsorkind.

 

4.     De kinderen hebben één centraal correspondentieadres:

CSA                                                           Naam kind + (SUM..)

(Naam en code van kind)                        c/o Headmaster Rajawal

Archbishop’s House                                  Bishop’s House

32 Mother Teresa Sarani                         P.O. Gumla

Calcutta 700016                                      Distr. GUMLA - 835207

India                                                          Jharkhand, India

e-mail: mohandasjohn@gmail.com

 

5.     Voor inlichtingen, vragen, opmerkingen kan men steeds terecht bij de leden van het comité of op het centraal adres:

             CSA                                                           CSA-onderwijsproject Suman

             calcuttasponsoraid@scarlet.be                suman.csa@scarlet.be

 

6. Giften zomaar of ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zoals huwelijk, jubileum, enz. en legaten zijn welkom en worden met de grootste zorg besteed.

 

Naast de individuele sponsoring genieten vele andere kinderen mee van de sponsoring en giften. We kunnen dan ook met fierheid zeggen dat dank zij jullie volgehouden bijdrage duizenden kinderen op één of andere manier werden/worden geholpen in hun ontwikkeling.