Laatste wijziging december 2022

Jan Rossey

Calcutta Sponsor Aid

Helpt Kinderen in India

 

TIEN PRINCIPES

1. CSA biedt ontwikkelingshulp.

2. Het geeft de kinderen de kans zich uit de armoede te bevrijden en zich op een menswaardige manier te ontwikkelen.

3. Het project is educatief en verschaft aan de kinderen goede opvoeding en onderwijs.

4. Het project waarborgt zowel preventieve als curatieve gezondheidszorg.

5. Het project is missionair. Zonder onderscheid van religie krijgen alle kinderen de kans om via het project kennis te maken met de christelijke principes van naastenliefde en hoop.

6. In solidariteit helpen de sponsorouders mee aan de opbouw van een betere wereld.

7.     Naast de individuele sponsoring van de kinderen, worden ook bijzondere projecten gesteund die de ruimere gemeenschap rond de kinderen ten goede komt.

8.     De sponsorbijdragen komen op de juiste plaats terecht. De verantwoordelijken van ter plaatse bepalen de bestemming en de verdeelsleutel tussen de verschillende noden.

9.     Onze driemaandelijkse nieuwsbrief is onze enige administratieve onkost. Verder wordt er niets afgehouden van alle gesponsorde bijdragen.

10.   Een goede administratie en een correct bijgehouden boekhouding, in Vlaanderen en India, staan borg voor de bestendiging van ons initiatief.

Op regelmatige basis bezoeken wij, op vrijwillige basis, al de gesponsorde plaatsen.