Project Asha Kiran

Asha Kiran, straal van Hoop…
Een droom is werkelijkheid geworden 

In 2009 werd onder impuls van Rotary Menen, CSA Gullegem en de zusters Ursulinen in Ranchi, gestart met een opvangcentrum voor meisjes, die uit de verdrukking kwamen, gelegen in Kunti-Jharkhand, Noordoost-Indie.

Eerst werd er gestart met een Opvanghuis of Home. Omdat er geijverd werd om het geven van basiseducatie en onderwijs, werd een school gebouwd voor 600 leerlingen.

Ook het hebben van drinkbaar water is een mensenrecht en de nood aan sanitaire installatie, in 2015 werd dit laatste blok afgewerkt.

Ook het tegengaan van kinder- en moedersterfte en het uitbannen van malaria en tuberculose, stonden op de agenda. Hiervoor werd een dispensarium opgericht. Dit doet dienst voor de meisjes van Asha Kiran, de school en de armere bevolking uit de omliggende dorpen.

Daarmee blijkt Asha Kiran een voorbeeld te zijn en als katalysator te dienen om zo de lokale bevolking in de regio te helpen verheffen.

Het kostenplaatje dat daarmee gepaard ging was enorm en zou nooit gerealiseerd zijn zonder jarenlange inzet van Rotary Menen, het grote aandeel van de Provincie West-Vlaanderen, die volle vertrouwen had in de ijzersterke dossiers die werden ingediend en giften van individuele sponsors.

Ondertussen is Asha Kiran (onder de code Aski) één van de vele projecten binnen het grote C.S.A. project en telt meer dan 100 sponsors, waardoor ook de link blijft bestaan met deze grote realisatie in de streek van Jharkhand.

Word een sponsor van dit project

De doelstellingen van Asha Kiran

Bruggenhoofd en rolmodel voor de komst van andere Ngo’s in Jharkhand

Opvangtehuis voor verstoten meisjes

Onderwijsinstelling voor kinderen en volwassenen uit de ganse omgeving

Uitgebouwd dispensarium voor medische verzorging

Positieve samenwerking met de lokale overheid

De Indische Zusters Ursulinen beheren Asha Kiran met hart en ziel en zijn best geplaatst om dit mooie project naar waarde te schatten, hier volgt een korte getuigenis van de plaatselijke verantwoordelijke:

Asha Kiran has been a role model for other homes and NGO’s. It has received much appreciation and encouragement from the State and Local Administration for its notable work.

Contact:

Verantw. Sister Jonita Dungdung
E-mail: ranchi@calcuttasponsoraid.be

Brieven:
CSA, naam en code van het kind
Ursuline Provincialate
273/303 Kanke Road
834 008 Ranchi
India