Helpt kinderen in India

Calcutta Sponsor Aid ondersteunt sinds 1990 onderwijs en opvoeding via individuele sponsoring.

De sponsoring gebeurt op verschillende plaatsen in de deelstaten West-Bengalen en Jharkhand.

Naast de individuele sponsoring worden ook bijzondere projecten gesteund via (éénmalige) giften en legaten.

De afgelopen 30 jaar steunden we veel kleine projecten waar op dat ogenblik de nood het hoogst was of waar een start moest genomen worden.
Dit kunnen zowel medische, infrastructurele, onderwijs- als vormingsprojecten zijn.

Sponsor worden?

Calcutta Sponsor Aid is een erkend
4e pijlersteunpunt met de erkenning om fiscale attesten op te stellen

De 10 principes van Calcutta Sponsor Aid

1

Calcutta Sponsor Aid biedt ontwikkelingshulp.

2

Het geeft de kinderen de kans om uit de armoede te geraken en zich op een menswaardige manier te ontwikkelen.

3

Het project is educatief en geeft de kinderen een goede opvoeding en onderwijs.

4

Het project waarborgt zowel preventieve als curatieve gezondheidszorg.

5

Het project is missionair. Zonder onderscheid van religie krijgen alle kinderen de kans om via het project kennis te maken met de christelijke principes van naastenliefde en hoop.

6

In solidariteit helpen de sponsorouders mee aan de opbouw van een betere wereld.

7

Naast de individuele sponsoring van de kinderen, worden ook bijzondere projecten gesteund die de ruimere gemeenschap rond de kinderen ten goede komt.

8

De sponsorbijdragen komen op de juiste plaats terecht. De verantwoordelijken ter plaatse bepalen de bestemming en de verdeelsleutel tussen de verschillende noden.

9

Onze driemaandelijkse nieuwsbrief is onze enige administratieve onkost. Verder wordt er niets afgehouden van alle gesponsorde bijdragen.

10

Een goede administratie en een correct bijgehouden boekhouding, in Vlaanderen en India, staan borg voor de bestendiging van ons initiatief.

Op regelmatige basis bezoeken wij, op vrijwillige basis, al de gesponsorde plaatsen.

Laatste nieuws

Indische avond

Pr. Suman is in het land en komt CSA-onderwijsproject Suman voorstellen aan alle geïnteresseerden en de laatste vorderingen en nieuwtjes vertellen aan iedereen die het project reeds kent en steunt. […]

Read More

Meer nieuws

Met de steun van…

We willen onderstaande lokale overheden uitermate bedanken voor hun financiële steun in onze projecten!